Contributie

Seizoen 2022 - 2023

Beste Nutsleden,

De contributie bedraagt € 25,00 per adres, dit houdt in dat er twee personen per adres de voorstellingen mogen bijwonen. Woont er op een adres slechts één persoon dan mag deze één kennis, vriend(in) of familielid uitnodigen om de voorstelling(en) bij te wonen.

De contributie graag voor 1 oktober 2022 overmaken op rekeningnummer

NL13 RABO 0174970749 t.n.v. NutJoure

Graag onder vermelding van uw adres en woonplaats

Bij voorbaat dank,

Hendrik Schram

penningmeester NutJoure.